REKLAMACE ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne na zakoupeném zboží vada, reklamaci uplatněte v souladu s Reklamačním řádem.
Níže uvedený návod je pouze doporučení, jak výrobek reklamovat, nejedná se o závazný postup. Není-li uvedeno jinak, kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady zboží v době 24 měsíců.

Jak uplatnit reklamaci

A) Pomocí on-line formuláře

 • Vyplňte reklamační formulář, odkaz naleznete zde
 • Ze seznamu nabízených možností zvolte možnost "Nahlásit reklamaci".
 • Vyplňte pole "e-mail" a "číslo objednávky" (na faktuře naleznete jako variabilní symbol).
 • Do pole "zpráva" co nejpřesněji popište závadu, preferovaný způsob vyřízení reklamace (oprava / výměna / sleva / odstoupení od kupní smlouvy) a mobilní telefon.
 • Doporučujeme přiložít fotodokumentaci vady a kopii dokladu o zakoupení zboží (nelze zaslat více souborů najednou, v případě potřeby je nutné je zkomprimovat do jednoho souboru).
 • Reklamaci odešlete stiskem tlačítka "Odeslat", její rekapitulaci zašleme bezprostředně na Váš e-mail.
 • Vadné zboží prozatím nikam nezasílejte.


B) V servisním středisku

 • Vytiskněte následující formulář, odkaz ke stažení naleznete zde - formát pdfformát jpg .
 • Vyplňte údaje o kupujícím, reklamovaném zboží, zatrhněte kolonku "Reklamace zboží", co nejpřesněji popište závadu.
 • Zboží důkladně zabalte tak, aby vyhovovalo nárokům přepravy. Křehké zboží označte příslušnými symboly. Zboží není nutné zasílat kompletní, musí však obsahovat veškeré příslušenství nutné k ověření reklamované vady. 
 • Zboží nám spolu s formulářem a libovolným dokladem prokazujícím jeho zakoupení (nejlépe fakturou) zašlete na adresu: VYPRODEJE24.CZ, Reklamace, Polní 46, 789 61 Bludov.

Průběh reklamace

 • Přijetí reklamace Vám potvrdíme nejpozději do 3 pracovních dnů e-mailem.
 • Zboží obratem předáme do servisního střediska nebo výrobci k posouzení a případnému odstranění reklamované vady.
 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem.
 • Zboží odešleme zpět na adresu, kterou jste uvedli v reklamačním protokolu.
 • Reklamaci se vždy snažíme vyřídit v co nejkratší době, pro spotřebitele nejpozději do 30 dnů.

Na jaké vady se nevztahuje záruka

Záruka se nevztahuje zejména na případy, kdy vada na zboží vznikla:

 • mechanickým poškozením,
 • běžným opotřebením,
 • nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, zanedbanou péčí (např. ložiska),
 • v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno,
 • nesprávným užíváním, v rozporu s obecně známými pravidly užívání, 
 • užíváním v rozporu s návodem k použití, pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním, montáží, instalací a obsluhou,
 • nedovolenénými zásahy do výrobku,
 • přepětím elektrické sítě,
 • vyšší mocí.