VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ

Při požadavku na odstoupení od kupní smlouvy postupujte, prosím, podle níže uvedených pokynů. V maximální možné míře tím urychlíte vyřízení vašeho požadavku a předejte případným nedorozuměním.


Jak vrátit zboží

  1. Vytiskněte následující formulář, odkaz ke stažení naleznete zde - formát pdfformát jpg .
  2. Vyplňte údaje o kupujícím, vráceném zboží, zatrhněte kolonku "Vrácení zboží / odstoupení od kupní smlouvy" a v dolní části podepište.
  3. Zboží důkladně zabalte tak, aby vyhovovalo nárokům přepravy. Křehké zboží označte příslušnými symboly. Zboží doporučujeme vracet kompletní, nepoužité, v originálním nepoškozeném obalu, vyhnete se tím případným poplatkům za jeho uvedení do původního stavu.
  4. Zboží nám spolu s formulářem a dokladem prokazujícím jeho zakoupení (nejlépe fakturou) zašlete na adresu: VYPRODEJE24.CZ, Odstoupení od KS, Polní 46, 789 61 Bludov. 

Upozornění

  • Odstoupení od kupní smlouvy akceptujeme, jestliže nám toto rozhodnutí prokazatelně odešlete (e-mailem, poštou) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.
  • Odstoupit od kupní smlouvy nelze u objednávek v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno IČO.