Kategorie

Potřebujete poradit?

mobil +420 773 775 333
mobil +420 773 775 100
Po - Pá: 8:00 - 17:00

REKLAMACE DODÁVKY ZBOŽÍ

Zjevné vady zboží, ke kterým patří především jeho poškození, neúplnost či nekompletnost je nutné reklamovat neprodleně po převzetí zboží, nejpozději do druhého pracovního dne.

Dříve než uplatníte reklamaci, seznamte se prosím s podmínkami čl. 6.4. Obchodních podmínek, který upravuje práva a povinnosti při převzetí a kontrole zboží.    

Jak uplatnit reklamaci

  • Pořiďte fotodokumentaci reklamované vady, včetně přepravního obalu, vnitřního balení a etikety s číslem balíku (vše nejlépe ze dvou stran).
  • Oznamte neprodleně (nejpozději do druhého pracovního dne) dopravci - mailem nebo telefonicky.
  • Sepište s dopravcem zápis o škodě.
  • Vyplňte reklamační formulář (nachází se v dolní části stránky). Druh reklamace zvolte "Reklamace dodávky zboží".
  • Nezapomeňte přiložit pořízenou fotodokumentaci a kopii zápisu o škodě (více souborů nahrajete přidržením klávesy Ctrl).
  • Reklamaci odešlete stiskem tlačítka "Odeslat reklamaci", její rekapitulaci zašleme bezprostředně na Váš e-mail.

Průběh reklamace

  • Přijetí reklamace Vám potvrdíme nejpozději do 3 pracovních dnů e-mailem.
  • Dle povahy reklamace Vás seznámíme s dalšími nezbytnými kroky k jejímu úspěšnému vyřízení.

Upozornění

Do doby sepsání zápisu o škodě s dopravcem doporučujeme ze zásilkou jako celkem nijak nemanipulovat a zachovat její veškeré přepravní obaly. Souhlas k likvidaci předmětu reklamace může udělit výhradně prodávající.

Dodatečná reklamace neúplnosti, nekompletnosti nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

On-line reklamační formulář