Kategorie

Potřebujete poradit?

mobil +420 773 775 333
mobil +420 773 775 100
Po - Pá: 8:00 - 17:00

Vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Při požadavku na odstoupení od kupní smlouvy postupujte, prosím, podle níže uvedených pokynů. V maximální možné míře tím urychlíte vyřízení vašeho požadavku a předejte případným nedorozuměním. 

1) Vytiskněte následující formulář, odkaz ke stažení naleznete zde - formát pdf , formát jpg .

2) Vyplňte údaje o kupujícím, vráceném zboží, zatrhněte kolonku "Vrácení zboží / odstoupení od kupní smlouvy" a v dolní části podepište.

3) Zboží důkladně zabalte tak, aby vyhovovalo nárokům přepravy. Křehké zboží označte příslušnými symboly. Zboží doporučujeme vracet kompletní, nepoužité, v originálním nepoškozeném obalu, vyhnete se tím případným poplatkům za jeho uvedení do původního stavu.

4) Zboží nám spolu s formulářem a dokladem prokazujícím jeho zakoupení (nejlépe fakturou) zašlete na adresu: VYPRODEJE24.CZ, Odstoupení od KS, Polní 46, 789 61 Bludov. 

Upozornění

Odstoupení od kupní smlouvy akceptujeme, jestliže nám toto rozhodnutí prokazatelně odešlete (e-mailem, poštou) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupit od kupní smlouvy nelze u objednávek v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno IČO.